Alfstad, Jens Harald Andreas (1851–1936)

Cand. theol., f. i Lom, redaktør av Drammens Tidende 1882-90 og samtidig (fra 1881) lærer ved Henriette Wulfsbergs pikeskole, en skole han overtok i 1898. Nær venn av flere av samtidens største kunstnere, bygget opp en betydelig kunstsamling, særlig 1880-90-årskunst og impresjonismen (Heyerdahl, Backer, Munthe, Krohg, Skredsvig, Th. Kittelsen, Grimelund, Sohlberg, Folkestad, Erichsen m.fl.). Sammen med sin hustru Aagot Juel A. opprettet han et legat på kr. 100.000,- til beste for trengende menn og kvinner av borgerklassen i Drammen. Død i Drammen og gravlagt på Bragernes kirkegård.

I 1938 ble en regulert gate på Strøtvet i en bue rundt Stoppendalen gitt navnet Alfstads vei etter H. A. Veien ble imidlertid aldri bygget.

Cookies | Personvern

bn