Fadum, Ingeniør

Maskinforretning og ingeniørbyrå, grunnlagt 1916 i Nedre Storgate 10 av ingeniør H. E. Fadum (1871-1944) som aksjeselskap. I 1930 overtok Fadum forretningen som eneinnehaver. Firmaet solgte maskiner for tremasse- og papirfabrikasjon samt SKF kulelagere. Foruten den merkantile virksomhet drev firmaet en teknisk avdeling med spesialitet maskiner og anlegg for papir- og cellulosefremsstilling. Flyttet ca. 1940 til Bragernes Torv 1 A (Rostock-gården), i 1943 overdratt til Fadums sønn, ing. Per Fadum. Flyttet på 1950-tallet til Høytorvet (Rådhusgaten 27). I 1972 igjen aksjeselskap med Per Fadum som disponent. Flyttet på 1980-tallet til C. O. Lunds gate 26. I 1998 overtok det svenske selskapet Momentum AB utenfor Gøteborg 51% av aksjene og navnet ble endret til Momentum Fadum Maskin AS. Momentum hadde åtte svenske eiere i samme bransje som Fadum. Bedriften hadde på det tidspunkt 14 ansatte og en årsomsetning på kr. 20 mill.

Cookies | Personvern