Fagertun Fabrikker A/S

Bedrift grunnlagt 22. november 1939 av Haakon Kierulf (1902-1959) i en nedlagt kjeksfabrikk på Brakerøya (Tomtegaten 81) under navnet Tønnevesten A/S, for fremstilling av redningsvester, etter at en tilsvarende bedrift Kierulf hadde startet i Moss hadde brent ned før den kom i produksjon. I 1940 gikk bedriften over til å produsere blendingsgardiner, dunlerreterstatning, arbeidsklær, paraplystoff m.v. og navnet ble endret til A/S Spesial Impregnering. Papirstoff ble impregnert slik at det egnet seg som overlær i skotøyindustrien. I 1941 tok bedriften opp produksjon av tareprodukter for næringsmiddelindustrien, denne virksomhet ble i 1942 utskilt og overført til et nytt selskap, A/S Protan (navnet kommer av de tre første bokstaver i ordene produkter og tang). Protan fortsatte bedriftens virksomhet i Tomtegaten, mens Spesial Impregnering flyttet til villaeiendommen Fagerhøi (senere Fagertun), rett over kommunegrensen til Lier, som var blitt innkjøpt våren 1942. Protan tok opp fremstilling av hårfiksativ, hudkrem og tannpasta, og bedriftene hadde i 1943 en omsetning på kr. 1 mill. I 1945 introduserte Protan alginatpulveret Laminal, senere Protanal. Alginatene ble anvendt i mange industrier som stabiliserings-, fortyknings-, oppsugnings-, emulgerings-, gelatinerings- og hinnedannende middel og ble benyttet i kosmetikk- og malingsindustrien, næringsmiddel-, papir- og tekstilindustrien samt i farmasien og til dentalbruk. Av ferdige produkter leverte Protan bl.a. P-D Syltepulver som fortykket og konserverte syltetøy, P-D iskrempulver for iskremindustrien og P-D konditorpulver til bakerier og konditorer. Etter krigen produserte bedriften fra den gamle spisestuen på Fagertun ferdigbelagte metervarer til forskjellige formål, mest kjent var Fagertun bordduk og Fagertun benkeduk basert på PVC-belegg, dessuten ble det levert dekksålestoff, imitert skinn, fiberskinn, forsatspapir, regntette stoffer, bokbind, rullegardinstoffer, kalesjeduk m.v., samt spesialimpregnerte fleksible rør for ventilasjon i tunnel­ og gruveanlegg. Navnet ble 15.9.1949 endret til Fagertun Fabrikker A/S. Arbeidsstokken økte fra 5 mann i 1945 til ca. 40 i 1951. Lokalene på Fagertun ble etter hvert utvidet med flere tilbygg, og varespekteret ble på 1950-tallet utvidet med presenninger, ventilasjonsrøret Ventiflex for tunnel- og gruveanlegg m.v. og vinyl gulv- og veggbelegg. I 1952 fikk Fagertun besøk av kong Haakon VII, og året etter sto en ny fabrikkbygning ferdig. I Tomtegaten fortsatte A/S Protan sin virksomhet med produksjon av alginater, med Morten Hansen som disponent etter Kierulfs bortgang. I 1967 ble bedriftene overtatt av Securusgruppen. Fagertun Fabrikker A/S ble oppløst og innlemmet i Protan, som flyttet til Fagertun og skiftet navn til Protan Fagertun A/S. Bedriften hadde 221 ansatte i 1965. Alginatproduksjonen, som hadde fått navnet Protan Biopolymer, ble i 1989 overtatt av Norsk Hydro ved datterbedriften Pronova Biopolymer med produksjon på Slippen og i Haugesund og hovedkontor på toppen av CC-sentret i Drammen. Denne bedriften, som etter hvert er blitt verdens nest største leverandør av alginatprodukter, ble i 1999 solgt til amerikanske FMC Corporation og fikk navnet FMC Biopolymer. Protan Fagertun A/S, som igjen skiftet navn til Protan AS, er i dag Nordens ledende produsent av tekstiler og takbelegg av PVC og dens videre historie hører Lier til, selv om bedriften på sine internettsider fortsatt hårdnakket fastholder at «bedriftens største fabrikk og hovedkontor ligger i Drammen» (se: Lier bygdeleksikon).

Cookies | Personvern