Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Grønneberg, Oluf (1848 – 1911)

Kjeksfabrikant, f. i Fredriksvern, kom som gutt til Drammen hvor han senere gikk inn i forretningslivet og i 1881 ble disponent for Drammen Kjeksfabrik, Norges første bedrift i sitt slag. Fra 1893 medlem av Drammen bystyre, i en årrekke viseordfører. Formann i Drammens Handelsstands Forening, medlem av Børskomitéen.

Grønneberg, Otto B.

Kolonialforretning på Grønland 99, grunnlagt 1896, nedlagt ca. 1940.

Grønneberg, Rolf

Herrekonfeksjons- og ekviperingsforretning i Øvre Storgate 2, grunnlagt 1933, nedlagt på 1960-tallet.

Grønvold (gnr. 14)

Matrikkelgård i Strømsgodset, fikk i 1858 sitt navn av dav. eier Augustinus Kopperud, tidl. var navnet Plassen. Gården eides ca. 1650 av Hannibal Sehested, som hadde kjøpt den av lensherren over Eiker, Hans Lange. I 1690-årene var Mads Jenssøn Wiel eier, senere Arbo & Wiel og fra 1753 Nils Elieson. Gården, som senere var eiet […]

Grønvold Brug

Sagbruk i Strømsgodset, anlagt 1871 av Chr. Forseth, A. Thomle og Johansen & Co., i 1873 solgt til Anthoni Capjon, P. Gulbrandsen og E. Skamarken som også bygget høvleri. I 1876 ble P. Gulbrandsen eneeier, han opptok i 1880 Anders Børresen og i 1881 Thorleif Bache som medinteressenter. Bruket, som hadde 4 sagrammer og 2 […]

Grønvold Papirfabrikk (Lyche & Brecke)

I 1937 kjøpte dir. Harald Lyche og ing. Alf Brecke i fellesskap et areal av Grønvold Brugs tidligere eiendom i Strømsgodset, hvor de i 1938/40 oppførte bygninger for papirfabrikk. Bedriften ble registrert 11. april 1939 og produksjonen kom igang 14. juli samme år. Virksomheten omfattet papirfabrikasjon og papirforedling med salg over hele Norge og eksport […]

Grøtterud, Chr., A/S (Gunerius Baches Eftf.)

Manufaktur-, kåpe-, sengeutstyrs- og hvitevareforretning i Engene 15, grunnlagt 4. november 1893 av Gunerius Bache, overtatt 25. oktober 1925 av Chr. G., aksjeselskap 1926 med Chr. G. som disponent, igjen enmannsforetak 1946. I 1948 døde Chr. G. og forretningen ble overtatt av hans barn Karl, Borghild, Agnes, Paul, Thorleif og Elsa med Karl Grøtterud som […]

Grøtterud, Joh.

Kolonialforretning i Verven 8, grunnlagt 1. februar 1941. Forretningen, som omsatte alle slags kolonial- og fetevarer, vaske- og skureartikler, papir- og kortevarer samt tobakk og frukt, ble nedlagt ca. 1975.

Guidlisten

Smal forbindelsesvei mellom Baker Thoens allé ved innkjøringen til Gulskogen senter og Rødgaten, fikk sitt navn i 1985 etter et av de produkter (lister og rammelister) som ble produsert ved den nærliggende, eneste gjenværende industribedrift i strøket, Rødskog Brug & Guldlistefabrik.

Gulbrand Schurfet

Jernskjerp opptatt av Eidsfos Værk i perioden 1697-1795, trolig nord for Åserud gruve.