Kategorier / C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Cappelen, Christian (26.1.1845 – 11.5.1916)

Komponist og organist, f. på Bragernes. Studerte 1860-63 ved Musikkonservatoriet i Leipzig, organist i Strømsø kirke 1868, Bragernes kirke 1882 og fra 1887 ved Vår Frelser kirke i Kristiania, lærer i kirkesang og liturgi ved Universitetet. Utga flere sang-, orgel- og pianokomposisjoner, bl.a. kantater til Drammensutstillingen 1873 og kirkeinnvielseskantate, «6 Geistliche Lieder» for blandet kor, […]

Cappelen, Michael von (1731 – 1804)

Krambodhandler og skurlasteksportør på Bragernes hvor han var eligert mann fra 1770 til ca. 1800, overformynder. Drev en stor forretning og gjorde i mange år en fortjenstfull innsats i byens kommunale liv. Kjent som en rettskaffen mann: Da nattmannen (bøddelens medhjelper) i 1789 ikke klarte å skaffe faddere til sitt barn fordi nattmannen ble betraktet […]

Cappelen, Otto von (1659 – 26.10.1742)

Kjøpmann, sagbrukseier og skipsreder på Bragernes, s. av foged Johan von C. Medlem av «Provideringskommissionen» (s.d.). Byens største vareimportør, hadde i 1721 ufortollede varer for 9.424 riksdaler og var samtidig byens mest formuende mann (8.000 riksdaler). Eide Hotvedt og en rekke gårder i Lier og Eiker. Kirkeverge på Bragernes, stadskaptein 1699-1704, valgtes i 1703 til […]

Cappelen, Peder von (24.1.1763 – 1.3.1837)

«Byfaderen», verkseier og trelasthandler, s. av kjøpmann Diderikk von C. og bror av Eidsvolls mannen av samme navn, drev store forretninger i Drammen og eide bl.a. Eidsfos Jernværk og Jarlsbergverket, bygget den nåværende hovedbygning på Austad gård som han overtok i 1793, oppr. som landsted. Handelsborger på Strømsø 1784. En foregangsmann ved byggingen av den […]

Cappelengården

Kjøpmannsgård (Tollbodgaten 54) med tilhørende sjøboder vis-a-vis, består av ialt 9 bygninger, til dels sammenbygget. Hovedbygningen er oppført etter brannen i 1750 og fikk sitt nåværende utseende ca. 1765-67 (etter restaurering på 1990-tallet, hvor sjeldne tapeter ble funnet, har det vært antydet at de eldste deler kan skrive seg fra 1697). Dens første eier var […]

Cappelens gate

Langgate på Bragernes, gikk oppr. fra Rakkerhuken over Stampeløkken til Møllergaten (Erik Børresens gate) parallelt med Thornegaten, fikk sitt navn i 1866. Etter forlengelser bl.a. i 1898 har den i dag sitt utspring i Rømers vei ved Bragernes kirkegård, passerer Bragernes kirke ved hovedtrappen og fortsetter over Claus Trondsens gate mot Prins Oscars gate. Av […]

Carling, Anny

Moteforretning, grunnlagt 1920 i Tønsberg, flyttet 1933 til Hauges gate 3 i Drammen. Virksomheten omfattet finere søm av damehatter, pynting, modernisering, pressing og omsying samt salg av ferdige hatter, blomster, fjær og skjerf, brudeslør, fløyel, silke og bånd. Nedlagt rundt 1975.

Carlsen, A.

Kolonialforretning i Skogerveien 67, grunnlagt 1940 av Henry Reiersen, senere overtatt av Astri Carlsen (Bording). Omsatte kolonialvarer, grønnsaker, melk og bakervarer, hadde rundt 1950 en årlig omsetning på kr. 40.000. Nedlagt ca. 1970.

Cellulosen

Gate på Gulskogen industriområde, fra Øvre Eikervei og sydover. Fikk sitt navn i 1982 etter Gulskogen Cellulosefabrikk, hvis områder gaten går over. Her ble det produsert cellulose fra 1908 til 1970.

Central Hotel

I 1873 solgte skipsreder C. P. Thuesen sin eiendom Jernbanetorvet (Strømsø torv) 7 til interessentskapet som dannet Central Hotel. Thuesen hadde kjøpt eiendommen på slutten av 1830-tallet etter handelsgartner Nilsen, som i sin tid hadde kjøpt en del av Mallingløkken og anlagt sitt gartneri omtrent der Central Hotel ble bygget. Noen få meter fra hovedinngangen […]