Kategorier / I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Industri (Skoger)

Den eldste industri i Skoger herred besto av sager og møller som for det meste ble drevet med flomvann, møllene var små og bare til gårdens eller grendas behov. Opp gjennom århundrene var det flere mindre sagbruk i Skoger, bl.a. ved Andorsrud, Heia, Imjelt, Borge, Flåtan, Jordbrekk, Høyfoss, Konnerud og i bekken mellom Bakke og […]

Industri-Trykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri i Nedre Storgate 21, grunnlagt 1923 av Johan Thorkildsen som på slutten av 1930-tallet flyttet trykkeriet til Drammen Meieris gård, Amtmand Bloms gate 6. Trykkeriet hadde en Diegel-presse, en Heidelberg helautomat, en Viktoria frontautomat m.m. Det beskjeftiget rundt 1950 fem personer. Trykkeriet, som på 1950-tallet ble overtatt av Anna Thorkildsen, ble i […]

Industriutstillingen «for Haandværk, Fabrikdrift og Husflid»

ble sommeren 1873 arrangert i Parken av Håndverkerforeningen under ledelse av rittmester W. Melhuus. Dette var den første alminnelige utstilling av noen betydning i Norge. Hele 1.465 utstillere deltok fra hele landet. En av utstillingsbygningene, en restaurant, ble stående og senere kjent som Parkrestauranten. Den ble først revet i 1961, 88 år senere. Utstillingen gikk […]

Ingebrigtsen, Kornelius

Glassliperi og speilfabrikk med verksted i Blichs gate 3, grunnlagt 1941 av Kornelius Ingebrigtsen, som var Drammens ordfører 1958-64. Flyttet ca. 1975 til Webergs gate 9, nedlagt ca. 1998.

Ingeniør Rybergs gate

Industrivei på Åssiden som fra Buskerudveien nær Farmen går nordover, vestover og igjen nordover over Myre og Berskaug inntil den munner ut i Rosenkrantzgaten. Den fikk i 1966 sitt navn etter Emil Ryberg (s.d.).

Ingeniør Walters vei

Spaservei i Bragernesåsen fra Zik-Zaken forbi Sankevollen til Skarveien. Ferdig opparbeidet 1911, fikk sitt navn etter Henrik D. F. Walter (s.d.) som var formann i Åskomitéen i 27 år.

Ingvald Ludvigsens gate

Tverrgate mellom Ingeniør Rybergs gate og Buskerudveien på Åssiden. Oppr. del av den tidligere Bergskog fegate som fortsatte til Valbrottveien. Gaten fikk i 1966 sitt navn etter Ingvald Ludvigsen (1869-1952) som arbeidet på Bergskogsagen og samtidig drev sin gård (senere Vedals). Ludvigsen var fra 1922 til 1945 sammen med Adolf Pettersen eier av A/S Aassidenruten […]

Ingvaldsen, Bernt (1902 – 1985)

Industrileder og stortingspresident, oppr. elektroingeniør. Ansatt ved A/S National Industri i Drammen fra 1929, fabrikksjef fra 1932, adm. dir. 1949-68, overtok Wessels Kabelfabrikk 1968. Stortingsmann for Buskerud (H) 1945-73, stortingspresident 1965-72, visepresident 1972-73. Medlem av Drammen bystyre 1946-59, av Drammens Handelskammer 1937-45. Fra 1955 medlem av hovedstyret i Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, medlem av Nobelkomitéen […]

Ingvaldsåsen (gnr. 40)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Fjellsveien 180), har sitt navn fra mannsnavnet Ingulf. Tidl. skrivemåter Ingulsåis (1592), Ingelsås (1593), Engelseås (1604), Ingvoldsåsen (1723), Ingulfsåsen (1930). Hovedøen kloster hadde part i gården, som ble delt på 1650-tallet. Hans Olsen, som eide hovedbruket fra 1877 til 1902, ga fri grunn til den nye Skoger kirke. Hovedbruket ble i […]

Ingvaldsåsen skole

ble i 1894 bygget ved Skoger kirke og innviet 7. januar 1895. Skolen hadde to klasserum, det ene til småskoleundervisning, det annet til konfirmantforberedelse. I. ble regnet som småskolekrets i tilknytning til Flaaten skolekrets, og det måtte fortsatt leies lokale på Skallestad til en småskoleklasse. Den fikk i 1903 et tilbygg (småskole) og var fra […]