Kategorier / I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Irma A/S

Smør- og kaffeforretning i Konnerudgaten 2, grunnlagt 1913. Kolonialforretning fra 1950-tallet, nedlagt på begynnelsen av 1970-tallet.

Isaachsen, Einar (1841 – 1921)

Distriktsingeniør i Drammen, f. i Mandal. Seksjonsingeniør ved Drammen-Skiensbanen 1883, distriktsingeniør i Drammen fra 1898, utarbeidet 1899-1902 forslag til ombygging av Drammen-Randsfjordbanen i bredt spor. Fra 1898 Statens kontrollingeniør ved Lierbanen, Tønsberg-, Eidsfos- og Holmestrand-Vittingfossbanen.

Isaksen & Ørjansen

Gullsmedforretning med eget verksted på Bragernes Torv 9, grunnlagt 1910 av gullsmedene Olaf Isaksen (f. 1881) og Karl Ø. Ørjansen (f. 1885). Isaksen var født på Kongsberg, begynte tidlig i gullsmedlære og oppholdt seg 6 år i Amerika. Forretningen ble i 1959 videreført av gullsmed Odd L. Isaksen. Nedlagt ca. 1975.

Isaksen, Odd L.

Metallvarefabrikk i Amtmand Bloms gate 7, grunnlagt 1933. Bedriften (som også gikk under navnet «Sølv- og Gullvareverkstedet») produserte metallvarer i tinn og aluminium som ble solgt engros til gullsmeder og isenkramforretninger. Bedriften hadde på slutten av 1940-tallet 8 ansatte. Den ble nedlagt på 1950-tallet og Isaksen overtok deretter i 1959 gullsmedforretningen Isaksen & Ørjansen (s.d.).

Isaksplassen

Boplass, senere kalt Godeløkken, hvor Stablums revefarm senere ble anlagt. Rundt 1880 bodde Henrikke og Olaus Nilsen på plassen.

Isbroen

Trebrolegning som om vinteren ble lagt på elveisen for å lette og sikre forbindelsen mellom Bragernes og Strømsø, før den første permanente bybro ble bygget.

Isbrytere

Frem til 1880-årene ble privateide skip leilighetsvis innleid til isbryting om vinteren, men regulær skipsfart opp Drammensfjorden stoppet i praksis opp i den tiden fjorden var islagt, vanligvis fra desember til mars/april, og Svelvik fungerte som Drammens vinterhavn. I 1889 vedtok bystyret å bevilge kr 144.600 til innkjøp av en 94 fots dampisbryter, som ble […]

Ishavet

Offisielt navn på isdammen for Styrmoes bryggeri, i dag kalt Andedammen (s. d.)

Iver Holters gate

gikk fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate ved Lohrmanns gate forbi Brandengen skole og vestover til den endte like under E-18. Den fikk i 1923 sitt navn etter stortingsmann I. H. (s.d.).

Iver Juels gate

I 1934 ble en del av Kobbervikveien fra hovedinngangen til Kobbervik gård ved Gamle Kongevei frem til Egedius gate gitt navnet Iver Juels gate etter grosserer Ivar Albert Juel (s.d.).