Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Sankt Hallvards brønn

ligger på Bragernes Torv og var resultatet av en offentlig konkurranse utskrevet i 1937. Vinnerutkastet ble kåret i april 1940: Ørnulf Basts fontene «Vinter som sommer» med en midtfigur bestående av en hest og en hund. Krigen satte en stopper for prosjektet, som først ble gjenopptatt i 1948 i forandret utgave, idet Bast erstattet hesten […]

Sankt Hallvards gate

Tverrgate som oppr. var prosjektert fra Drammenselven til Cappelens gate. Den går i dag nord for Strandveien frem til Thomegaten. Omtrent i samme trasé gikk tidligere Lathergan gen (s.d.), senere kalt Elvegangen. Gaten har sitt navn etter Oslos skytshelgen Sankt Hallvard fra Lier (s.d.).

Sankt Halvard, D/S

se: Drammen Dampskibsselskab.

Sankt Hansberget

Gammelt utfartssted ovenfor Tangen. Hver Sankthansaften ble det her bygget et stort bål og reist markeds- og kakeboder med stor tilstrømning av Tangenfolk. Har sitt navn etter Johannes Døperen, som i Norge ble kalt Sankt Hans.

Sankt Hansveien

Kort gate som har sitt utløp i Havnegaten og fortsetter bak denne. Fikk i 1923 navnet Matrosgangen, et navn som ikke var populært blant beboerne, som i et brev til borgermesteren «beklaget sig i høie toner over det uheldige i dette navn, der bl.a. har tilfølge at barn fra denne gate får klengenavn på skolen». […]

Sankt Josephs Hospital

lå på hjørnet av Cappelens gate og Albums gate, og ble i en lang årrekke drevet som spesialsykehus av Den katolske menighet. Søstrene av St. Josephs kongregasjon åpnet i 1903 sitt private sykehus i Drammen, først i Amtmand Bangs gate 5 med 12 senger, fra 1907 i eget hus, Cappelens gate 5. Hospitalet var vesentlig […]

Sankt Laurentius’ kirke

ligger i Cappelens gate like ved det tidligere Sankt Josephs Hospital. Kirken ble bygget i 1997 og erstattet en liten trekirke, oppført i 1899 i dragestil av arkitekt Ole A. Sverre, som senere oppførte bl.a. Grand Hotel, Skimuseet, «Kongen» og Steen & Strøms varemagasin i Oslo samt Landbrukshøyskolen på Ås. Den gamle trekirken ble flyttet […]

Sankt Olavs (Olafs) Klub

ble sannsynligvis stiftet sent på 1700-tallet (muligens så sent som i 1799, som klubben regner som sitt stiftelsesår) under navnet «Olufs Klub», etter mønster av de fornemme engelske selskapsklubber. Den var åpen for det høyere borgerskap og mer fornemme embetsmenn. Etter en nedgangsperiode ble klubben rekonstruert i 1842/44. Den hadde tilhold forskjellige steder, bl.a. i […]

Sankt Olavs gate

I 1866 ble «St. Olafs Gade» satt som navn på en prosjektert gate som ble ført parallelt med Storgaten fra Konggaten til Hospitalsgaten (Øvre Kirkegate, senere utlagt til Gamle Kirkeplass). Etter bybrannen ble i 1869 samme navn satt på den første tverrgaten vest for Bragernes Torv fra Øvre Strandgate til Hauges gate, som i 1866 […]

Sanne, Lui

Kolonialforretning på Åskollen (Nordbyveien 21), grunnlagt 1929. Videreført 1961 av Nils Bjørgum under navnet Lui Sannes Eftf. Nedlagt på 1970-tallet.