Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Geelmuyden, Ola Andreas Stang (22.6.1858 – 1944)

Kunstmaler, f. i Drammen (Gyldendals store leksikon angir uriktig Bærum som hans fødested), s. av sivilingeniør Bernhard G. Studerte arkitektur ved høyskolen i Dresden 1877-80, elev av Chr. Krohg 1880-81, studerte ved akademiet i Karlsruhe 1882-84, Paris 1885, Munchen 1887-90. Meget benyttet innen kunstnerorganisasjoner, skrev bøker om maleriets teknikk («Lærebok i linearperspektiv» 1919, «Oljemaleriets teknik» […]

Gesellveien

Vei på Konnerud over Brekke gårds grunn, fra Hauanveien mot Brekke og Tuft. Den fikk sitt navn i 1969 til minne om «gesellene» ved gruvene. En «gesell» var en salskamerat, en håndverkersvenn, og også navn på en bergverksarbeider. Uttrykket ble først brukt i Norge i det 15. århundre av tyskerne på Bryggen i Bergen. Mange […]

Gevjon

Kvinnelig gymnasiesamfunn ved Drammen Latinskole, grunnlagt 1911 som et motstykke til det gamle gymnasiesamfunn Fraternitas Drafniensis (s.d.) som kun var for mannlige medlemmer.

Gilhus, Nils

Kolonialforretning med finere kolonialvarer, frukt, hermetikk, fetevarer, vilt og rensdyrkjøtt, grunnlagt 1936 i Hauges gate 1, flyttet 1938 til Hans Hansens vei 87 som kjøtt-, kolonial- og melkeforretning. Butikken ble i 1954 overtatt av Astri Sommer under navnet Nils Gilhus Eftf., fra 1964 under navnet Astri og Olav Sommer, som drev forretningen til den i […]

Gill, Karsten

Byens eldste og fremste urmakerforretning med reparasjonsverksted i Torvhallen (Bragernes Torv 4), grunnlagt 1912. Kaare Gill ble medeier ca. 1940 og overtok ca. 1950, han ble rundt 1980 avløst av Karsten E. Gill.

Gimle Café

Kafé og spiseforretning i Hauges gate 1, grunnlagt 1930 av J. Kjemprud. På slutten av 1930-tallet overtatt av Wilhelm Schrøder og på begynnelsen av 1940-tallet av Borghild Schrøder. Nedlagt på 1950-tallet.

Gjerdes Handelsskole

Chr. Gjerde åpnet handelsskole i Nedre Storgate 11 den 1. september 1931 med undervisning i pensum for det halvårige dag- og ettermiddagskurs, i 1932 utvidet til 1-årige aftenkurs og i 1934 til også å omfatte 1-årige dagkurs. Flyttet i 1933 inn i Frøknene Wulfsberg og Bordoes Pikeskoles lokaler i Nedre Storgate 20. I 1945 overtok […]

Gjerdesaken

En betydelig rettssak som i årene rundt 1850 verserte for domstolene. I 1847 hadde eierne av Strømgårdene, Skjeldrumgårdene, Skallestad og Jordbrekk inngjerdet sine skoger slik at oppsitterne under Ekholt ikke kunne ha sine dyr på havn der. 23 oppsittere anla sak mot skogeierne med krav om at gjerdene skulle rives og at de skulle tilkjennes […]

Gjermundrud

Bruk utskilt fra Gomperud (bnr. 11, Haraldstua 40), solgt på auksjonen i 1777. Også denne eiendommen ble kalt «Bygningen» (jfr. Bygningen, Sprengsrud).

Gjermundrudveien

Sidevei til Gomperudgaten på Konnerud som i 1993 fikk sitt navn etter småbruket Gjermundrud som ligger i området. Veien var foreslått gitt navnet Heinikenveien etter en plass som fra ca. 1905 var bebodd av en tysk gruveingeniør Heinickens mor, men dette navnet ble ikke godtatt.