Kategorier / I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Iversbakken

Kort gate som går fra Hedensrudveien til Skabos gate på Tangen. Har sitt navn etter en tidligere eier av gården Hedensrud, som ved forrige århundres begynnelse ble kalt Iversløkka.

Iversen, John

Transportforretning i Tollbodgaten 50, grunnlagt 1880 som vognmannsforretning med hestekrefter som drivmiddel. Firmaet ble i 1915 overtatt av John Iversen jr., som i 1922 skiftet ut hestene med lastebiler og på slutten av 1940-tallet hadde 6 lastebiler i daglig drift. Transporten ble hovedsakelig utført for faste kunder (Nøsted Bruk, Drammens Glassverk etc.), og bedriften beskjeftiget […]

Iversen, Turid Wickstrand (* 29.12.1934)

Ordfører 1987-95, f. i Kirkenes, fra 1952 bosatt i Drammen hvor hun gjennomførte sin sykepleierutdannelse. Tok avskjed som sykepleier i 1957 for å bli husmor på heltid (4 barn). Varamann til bystyret (H) 1976-79, medlem 1980-99, medlem av formannskapet og varaordfører fra 1984, tiltrådte ved ordfører Einar Haflans bortgang 23. mars 1987 som Drammens første […]