Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Santo Fabrikker

ble i 1946 etablert på Grønvold (Nedre Eikervei 37 A), hvor bedriften fortsatt holder til, av C. F. Lamm Kittelsen som Norges eneste sandpapirfabrikk, fremstiller også slipepapir og -lerret, hovedsakelig for eksport. Aksjeselskap 1974 med Carl Fr. Lamm Kittelsen jr. som daglig leder.

Satasletta

Boplass i nærheten av Pukerudlinna, har sitt navn etter Svend Sata, som kom til Konnerud som en holden mann. Det fortelles at svenskene tok hestene hans under krigen mot Sverige.

Saturnringen

ble i 1981 satt som navn på en boligvei i feltet Djupdalen øvre. De fire veiene i dette feltet fikk navn etter de fire ytterste planeter i solsystemet.

Saxegaard & Thoresen, A/S

Verktøymaskin- og maskinrekvisitaforhandler i Blichs gate 3, grunnlagt 1919, aksjeselskap 1923 med Andreas Saxegaard som disponent, etter at Thoresen hadde trådt ut av bedriften. Samme år anla S. en fabrikk for flettverksgjerder. Depot for acetylen- og surstoffbeholdere og lager av sveiseartikler og -materiell for gass- og elektrisk sveisning. Fra 1928 agent for Stavanger Staal. Flyttet […]

Saxegaard, Martin Edvard Nor (1865 – 1932)

Distriktssjef ved NSB Drammen 1913-32, tidl. seksjonsing. i NSB fra 1892, medlem av tekniske komitéer og brokommisjonen for den nye bybro i Drammen. Forfatter av div. art. i Teknisk Ukeblad. Ridder av St. Olavs Orden 1909 «for Fortjeneste af Jernbanevæsenet».

Scavenius, Claus Nicolay (1754 – 1845)

Verkseier på Konnerud, kjøpte i 1790 for 16.000 riksdaler de Hichmannske anlegg på Konnerud. De fleste av Hichmanns innretninger ble nedlagt, og derved oppsto en ny trengselsperiode for befolkningen på Konnerud. Scavenius drev spikerverket, det anlegget hvor driften hadde gått best. I 1801 solgte han anlegget til Peder von Cappelen og flyttet til Kongsberg. Med […]

Schaaning, Maja (8.3.1888 – .3.1980)

Sjefsbibliotekar ved Drammens Folkebibliotek, f. i Trondhjem. Utd. ved New York Library School 1913, studiereiser i London og Oxford 1910, Frankrike, Tyskland, Danmark, England og Skottland. Sjefsbibliotekar i Trondhjem 1913-14, Kristiansand 1914-15 og Drammen 1915-56. Fra grunnleggelsen av Drammens Folkebibliotek fulgte hun dets arbeide med aldri sviktende årvåkenhet, plikttroskap og usedvanlig dyktighet, og boksamlingen økte […]

Schandy, Fritz Heino (* 9.5.1924)

Lokalhistoriker og bypatriot, ildsjelen bak en rekke tiltak for å bevare og levendegjøre minnesmerker m.m. og markere kjente begivenheter, initiativtager til og tidl. formann i Drammen Historielag og Drammen Hagelag. Har bl.a. utgitt «Hytter og folk i Drammensmarka» (1984), «Øvre Bragernes’ bydelshistorie» (1986), «Bragernes bydelshistorie» (1987), «Strømsø bydelshistorie» (1988), «Drammen og Lier brannvesen» (1989), «Opplevelser […]

Scharre, Knut Hansen (ca. 1770 – 1834)

Prokurator i Drammen fra 1806, kjøpte i 1820 Rød gård på Gulskogen, hvor han også hadde sitt kontor nedenfor krysset mellom Sundhauggaten og Grønland. Han ble ansett «for en noe forslagen herre som også kunde forklæ sig og agere detektiv, og i denne egenskab skal han ha opklaret et i Solbergelven begått mord.» S. var […]

Schartum, Knut (1814 – 1891)

Ordfører i Skoger 1854-61, lærer og kirkesanger. F. på Schartum i Sigdal hvor han som ung var omgangsskolelærer. Etter Asker seminariums opprettelse gjennomgikk han et kurs der og var fra 1838 til 1886 lærer og kirkesanger i Strømsgodset, hvor han i 1851 kjøpte et bruk av Rød og ble en ivrig og ikke ubetydelig jordbruker. […]