Kategorier / C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Christiansen, Christian (1825 – 1894)

Skipsreder og fabrikkeier, f. i Drammen, hadde sitt virke i Larvik og Kristiansand, fra 1888 bosatt i Hedrum. Stortingsmann flere ganger mellom 1859 og 1886, sto i spissen for en rekke industrielle foretagender. Kommandør av St. Olavs Orden 1882.

Christiansen, Ragnar Karl Viktor (* 28.12.1922)

Statsråd og fylkesmann, f. i Drammen, s. av gartner Rudolf C. Ansatt i NSB fra 1940, jernbanetelegrafist 1942, jernbaneekspeditør 1957 og jernbanefullmektig fra 1961. Studieopphold i USA 1957. Medlem av Nedre Eiker herredsstyre 1946-59, ordfører 1956-57. Formann i Buskerud Arbeiderparti 1955-66, medlem av representantskapet for de militære bedrifter fra 1951, formann i Forbrukerrådet 1953-60, formann […]

Christiansen, Sigurd (17.11.1891 – 23.10.1947)

Forfatter, f. i Drammen hvor han tilbragte hele sitt liv. Skjøttet ved siden av sin forfattervirksomhet sitt arbeide som postfullmektig ved Drammen Postkontor inntil han tok avskjed i 1945 etter å ha utviklet seg til en betydelig forfatter. Vokste opp i Tollbodgaten 12, tilbragte de siste 15 år av sitt liv i Løkkebergveien 41, som […]

Christoffer Knudsens gate

Boliggate syd for og parallelt med Rosenkrantzgaten fra Nedre Ørengate til Nedre Kiøsterudgate, fikk i 1923 sitt navn etter statsråd C. K. (s.d.).

Christoffersen, Arnold (* 1924)

Velferdsoffiser i Marinen, bosatt i Drammen, hvor han ble best kjent som «onkel Pelle» i Kinoens barnetime med Robert Halvorsen på 1950-tallet. 18 år gammel startet han i 1942 barneteatret i Drammen sammen med Trygve Johansen og drev teatret med selvlagde tekster frem til 1945, da de to startet Drammen Studiescene. Senere kjente skuespillere som […]

Christoffersen, Godbar (1831 – 1908)

Malermester, løste borgerskap i 1861 og opparbeidet seg en meget god forretning i St. Olavs gt. 5, en av Drammens Haandverkerforenings 6 stiftere 1864. Forretningen ble overtatt av sønnen, Godbar J. C., som var malerutdannet og hadde løst borgerskap i 1893.

Christoffersen, H. Chr.

Glassmesteri, grunnlagt 1938 av H. Chr. C. etter at han dette år hadde trukket seg ut av Bragernæs Glasmagasin, som han i 1931 hadde vært med på å grunnlegge (se: Arnesens Glasmagasin). Virksomheten omfattet fra starten av bygningsglassmesteri, speilfabrikk og alt i glassarbeid. Den startet opp i Thornegaten 3 og flyttet på 1940-tallet inn i […]

Christoffersen, Ingv., A/S

Kolonial-, kjøtt-, manufaktur- og skotøyforretning på Brandteløkken, grunnlagt av Hans Eggum som en av de eldste forretninger på Gulskogen, i 1923 overtatt av I. C., aksjeselskap 1927 med I. C., senere Rolf C. som disponent, nedlagt på 1950-tallet.

Christoffersen, Lise (* 5.8.1955)

Ordfører 10.10.1995–14.10.2003. Utdannet som statsviter, arbeidet senere som forsker. Medlem av Drammen bystyre (A) 1980-2003, av formannskapet 1984-2003, Plan- og økonomiutvalget 1988-91, varaordfører 1992-95. Fra 2003 seniorrådgiver i Asplan VIAK AS. Medlem av Planlovutvalget som avga sin siste delutredning til ny plan- og bygningslov i 2003. Utvalget hadde en funksjonstid på fire år og leverte […]

Christoffersen, Nils (10.1.1865 – 3.3.1947)

Fylkeslege, f. i Drammen, s. av kjøpmann Anders C. Fylkeslege i Nordland 1909-20, i Akershus 1920-35. Ridder av St. Olavs Orden 1920.