Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gjerpen (gnr. 29)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, en av de gårder i Skoger som tidligst ble ryddet, ligger på den østligste skråning av Leirelven som strekker seg fra Fjell til Ingvaldsåsen. Gården var i eldre tid en betydelig gård, men er nå utparsellert. Navnet ble trolig oppr. skrevet Gerpvin, senere Gærpin (1398), Gierpind (1593), Gierpenn (1604), Hierpen (1723). […]

Gjerpenkollen hoppsenter

Tre skibakker ved Gjerpen med K-punkter 15, 35 og 74 meter. Vinteren 1997 ble Hovedlandsrennet i hopp og kombinert arrangert her. Den første skibakken i Gjerpenkollen ble åpnet 23. februar 1936.

Gjessing, Christian (1806 – 1882)

Dispasjør, stortingsmann fra Drammen 1857-58 og 1863-64 hvor han ble omtalt som en «Jevn solid tingmand, som ei indlod sig paa andet end han tilgavns forstod sig paa». Deltok aldri i debattene bortsett fra når det dreide seg om handel eller sjøvesen. Medl. av den kgl. kommisjon om sjøfartsloven 1863. Bestyrer for Drammens Sjømannskole, opprettet […]

Gjessing, Gustav Antonio (1835 – 1921)

Filolog og skolemann, f. i Drammen, s. av C. G. Rektor i Arendal 1880-1904. Skrev flere avhandlinger om emner fra gammelnorsk-islandsk litteratur og oversatte den eldre Edda (1899). Hans hovedverk var «Undersøgelse af Kongesagaens Fremvækst» (1873-76). Medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania og ridder av St. Olavs Orden.

Gjessing, Hans Jørgen (1.4.1920 – 1992)

Professor, f. i Drammen. Skolepsykolog, logoped, rektor og forsker, ridder av St. Olavs Orden 1991 for sin betydelige innsats for norsk skole, norsk høyere utdannelse og internasjonalt anerkjente forskning. Utg. bl.a. «Barn med lesevansker» (1950), doktoravhandlingen «En studie av lesemodenhet ved skolegangens begynnelse» (1958), «Spesialundervisning og spesiallærerutdanning i 1960-årene» (1972), «Dyslexi» (1976).

Gjessing, Harald Gustav Antonio (1882 – 1970)

Øyenlege, f. i Drammen, s. av skipsreder Harald F. A. G. Virket fra 1911 som øyenlege i sin fødeby, dr. med. 1920. Skrev tallrike avhandlinger i norske, tyske, engelske, amerikanske og franske fagtidsskrifter, hans doktoravhandling «Kliniske linsestudier» ble offentliggjort i Norsk Magasin for Lægevidenskapen 1920. Holdt i 1934 en rekke forelesninger i England, var frem […]

Gjessing, R.

Urmakerforretning med verksted på Bragernes Torv 5 (senere Bragernes Torv 4), grunnlagt 1902 av R. G. (død 1930) som overtok O. Tollefsens urmakerforretning (etablert 1898). Forretningen ble i 1930 overtatt av fru Olga G., på 1940-tallet av Reidar G., på 1950-tallet av Brynhild G., på 1960-tallet av Terje G. Nedlagt ca. 1995.

Gjetergaten

En av de eldste tverrgater på Bragernes. Den har i dag det samme løp som da den i sin tid trolig var vannvei for gården Brakar (s.d.) til Brakaneset ved elven, hvor de første kjøpmannsgårder vi kjenner samt byens første tollbod lå. Gaten gikk derfra opp til Thornegaten og videre nærmest som en sti fra […]

Gjøslien, Oscar (1909 – 1995)

Skiløper, en av Norges fremste langdistanseløpere, f. i Lier, medlem av Drafn, æresmedlem 1941. Nr. 1 på 50 km i Holmenkollen 1935, nr. 2 i 1931, 1937 og 1938, mottok 1940 som den andre i Drammen og omegn Holmenkollmedaljen. Nr. 3 på 50 km i VM i Zakopane 1939. Deltok 44 ganger i Birkebeinerrennet (senest […]

Glade Vanvids Vei

Folkevittighetens betegnelse på Løkkebergveien (s.d.). Navnet oppsto etter en bystyredebatt vedrørende anlegg av veien i 1929.