Kategorier / C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Christoffersen, Sigrid (21.5.1906 – 25.8.1997)

Journalist, ans. i Drammens Tidende 1928, journalist fra 1939 til 1976. En samfunnsengasjert person som i mange år preget avisen under signaturen -sc- og med spaltene «Notisblokken» og «Av barnemunn». Medstifter av Musikkens Venner, Drammens Damekor, Bragernes Kirkeforening og Ensliges Landsforbund, medlem av utallige foreninger og organisasjoner. «Et godt og velmenende menneske som neppe hadde […]

Christopher Hornsruds vei

Boliggate fra Rosenkrantzgaten ved Travbanen forbi Hestehagen mot Nedre Eikers grense. Oppr. gikk veien også i den nåværende veis forlengelse på den andre siden av Rosenkrantzgaten til Buskerudveien, men denne del ble senere gitt navnet Traverveien. Har sitt navn etter Arbeiderpartiets første statsminister C. H. (1859-1960) som var fra Modum. Han ble formann i Det […]

Christophersen, C.

Skipssmie og mek. verksted i Havnegt. 33 på Tangenkaien, grunnlagt 1860 som smie av skipssmed Lars C., i 1892 overtatt av dennes sønn, C. C., som utvidet smien til mekanisk verksted. Et nybygg ble oppført i 1937. Bedriften beskjeftiget på den tid 15 arbeidere i sine 500 kvm store lokaler, på slutten av 1940-årene 22 […]

Christophersen, Halfdan Olaus (13.12.1902 – 27.5.1980)

Litteraturforsker og forfatter, f. i Drammen, s. av agent Tollef C. Dr. philos. 1932, knyttet til Chr. Michelsens Institutt fra 1940, leder av instituttets humanistiske og samfunnsvitenskaplige avd. 1946-54. Organiserte under okkupasjonen instituttets hemmelige beredskapsarbeid med tanke på Norges økonomiske gjenreisning etter krigen, medlem av Hjemmefrontens ledelse. Formann i Opplysningskomitéen for gjenreisningsarbeidet 1945-47, leder av […]

Christov, Solveig Beda (29.10.1918 – 16.5.1984)

Forfatterinne, født Fredriksen, gift Christophersen, f. i Drammen, gift med Gyldendals forlagsdirektør Harald Grieg. Debuterte 1949 med en talentfull roman fra et havarert Oslo-miljø, «Det blomstrer langs blindveien», deretter fulgte romanene «På veiene til og fra» (1951), preget av krigs- og etterkrigstid, den visjonære allergi «Torso» (1952), hennes egentlige gjennombrudd, «Under vintermånen» (1954) fra et […]

Cichorigangen

Branngang på Brakerøya fra Brandtenborggaten i retning mot Omstedgaten og Drammenselven. Den skulle egentlig ha vært sløyfet ved reguleringen i 1869, men ble først nedlagt i 1945. Den hadde sitt navn etter Drammens Cichorifabrikker (s.d.) som lå i strøket.

Cicignons vei

ble i 1969 satt som navn på en prosjektert vei på Konnerud fra Slaggveien øst for Helnora gruve mot Konnerud gård. Fikk sitt navn etter brødrene og kapteinene de Cicignon, som gjenopptok driften ved Jarlsbergverket. Den yngste, Johan Friderich, ble verkets første direktør frem til 1735, mens den eldre sannsynligvis må ha vært Ulrich Friderich, […]

Claus Trondsens gate

Gate fra Thornegaten i en bue opp mot den østre del av Byfogd Lyches gate, fikk sitt navn i 1911 etter legatstifteren C. T. (s.d.). Strøket der gaten ligger ble rundt 1866 kalt «Micheletbyen».

Clausen, Erling (27.4.1893 – 1981)

Kunstmaler, f. i Drammen. Elev av Chr. Krohg og Halfdan Strøm på Statens Kunstakademi og av Lhote i Paris. Utførte flere dekorative arbeider i Drammen, og malte landskaper og portretter.

Collett, Herman Christian (1807 – 1878)

Kjøpmann, trelasthandler og skipsreder i Drammen, i 1837 medlem av Drammens første bystyre, i 1845 medlem av den første reguleringskommisjon. Varamann til Stortinget 1854, viseordfører 1856, forlikskommissær 1852-65, formann i direksjonen for Drammens Sparebank 1852-56, medlem av Børskomitéen. Nedenfor Mads Wiels plass bygget han en stor dampmølle, som snart ble nedlagt til stor glede for […]