Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Glanaberja

Oppr. vakkert utsiktspunkt i Strømsåsen, før utsikten vokste til med skog.

Glaneren

ble i 1982 satt som navn på en veistump i et byggefelt på Åskollen, en forlengelse av P.C. Bjerckes vei som gikk opp fra Nordbyveien, krysset Olaf Mørchs vei og fortsatte opp over Solbakken og inn i felt F. Navnet var etter kollen Glaneren, som lå 300-400 meter fra Solbakken. Navnekomitéen fant det viktig at […]

Glassblåserveien

Boliggate mellom Nordbyveien og Hans Langbachs vei på Åskollen, har sitt navn etter det gamle yrke som ble utøvet ved Drammens Glassverk lenger nede ved fjorden, som var i virksomhet fra 1873. I 1928 gikk verket over til ren maskinell drift og glassblåserne ble industriarbeidere.

Glea

Vei på Konnerud mellom Postsvingen og Erland Thoresens vei, fikk sitt navn i 1969 etter et hus på stedet som i 1910 ble bygget som landsted av trelasthandler Andreas Opsahl. Navnet har siden dengang vært brukt på stedet av beboerne i området.

Gleditsch, Carl Einar (1883 – 1968)

Forsikringsmann, f. i Sør-Odal, fra 1915 bosatt i Drammen som kontorsjef for Forsikringsselskapet Norge (1915-36) og adm. dir. (1936-52), samtidig med at han var adm. dir. for selskapet Land og By. Styremedlem i Assurancekomitéen 1937-43, fra 1939 medlem av representantskapet i Norsk Varekrigsforsikring, styremedlem i Forsikringsforeningen 1937-42 og av dens 20- mannsutvalg fra 1937. Fra […]

Glitrevannverket

I 1968 vedtok Drammen bystyre og kommunestyrene i Lier, Nedre Eiker og Røyken et forpliktende samarbeide om utbygging av et felles vannverk, Glitrevannverket, hvor Drammen gikk inn med 60%. Byggingen ble igangsatt i 1979 og vannverket kom i drift i 1981, samtidig med at Kloptjern ble nedlagt som reservevannkilde for det interkommunale vannverk. Vannet føres […]

Globus Kafé og Spiseforretning

Kafé med selskapslokaler for mindre selskaper og møter på Jernbanetorvet (Strømsø Torv) 3, grunnlagt 1946 i lokalene etter Hotel Olaf (s.d.) med Else Nøkleby som bestyrer. Kaféen ble startet av Buskerud Distriktslosje av IOGT og eies av A/S Godtemplarkaféen. Kaféen hadde rundt 1950 tolv ansatte og plass til ca. 100 gjester. Den ble startet «for […]

Glorup

Husmannsplass under Vestre Åserud, som fra 1810 til 1837 var bebodd av Gulbrand Persen. Plassen ble i 1844 skyldsatt og solgt som eget bruk til Kari Eriksdatter.

Glud, Paul (+ ant. 1720)

Amtmann og gårdbruker i Skoger, bosatt på Austad. Lagmann i Fredrikstad, fra 1695 amtmann i Buskerud, kjøpte i 1697 begge Austad­gårdene på auksjon og brukte dem senere under ett. Søstersønn av kong Christian V’s elskerinne Sophie Amalie Moth, et slektskapsforhold som trolig hadde innflydelse på hans utnevnelse til amtmann. Foruten Austad eide Glud Danvik og […]

Gløttevollen

ble i 1969 satt som navn på en regulert vei fra Thorrudgaten (krysset Konnerudgaten/Bemåsbakken) forbi Thorrud til Myrbråten. Den fikk sitt navn etter en eiendom tilhørende Jarlsbergverket, som på kartet av 1741 er oppført som parsell nr. 95 med navnet Gløttevall. Veien var prosjektert delvis over denne eiendom. Reguleringen ble senere opphevet og erstattet med […]