Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Schwenckegaten

Lang tverrgate fra Nedre Strandgate til Bergstien, fikk i 1869 sitt navn etter kjøpmann J. G. S. (s.d.). Den øverste del av gaten ble kalt Rakkerhuken (s.d.).

Schwenckemøllene

ble anlagt ved Sommerfryddammen nedenfor Bergstien av J. G. Schwencke (s.d.). I 1810 lå der to vannmøller, gryn- og siktemølle og stampemølle. Møllene ble senere overtatt av proprietær Dahl på Linnes og ble først nedlagt i 1861 med bakgrunn i Drammen kommunes overtagelse av Kloptjern til vannverks formål.

Schwenckeolla

På 1800-tallet en offentlig vannpost og et populært møtested i krysset mellom Arups gate og Erik Børresens gate. Om ettermiddagen og kvelden kunne tilstrømningen av vannhentende kvinner være så stor at ventetiden ble 2-3 timer. De mange kvinners nærvær tiltrakk seg om lørdagskveldene også en del menn, dels med brennevin og/eller musikkinstrumenter, og håndgemeng var […]

Schøne, W.E.

Kobber- og blikkenslagerforretning i Engene 9, grunnlagt 1850 av Andreas Emanuel Schøne, videreført av dennes sønn Christian Fredrik S., som i 1888 overdro forretningen videre til sin sønn, Wilhelm Emanuel S. (f. 1861). Dennes to sønner, Reidar og Gunnar S., overtok driften i 1939 under navnet W. E. Schønes Eftf. Fra starten av ble det […]

Sea Gull

Drammensbrigg, en av verdens raskeste seilskuter som bl.a. slo teklipperen Sea Witch. Sjøsatt i 1849, regnes som det første norske seilskip som foretok en fullstendig jordomseiling. Bygget ved Morvigs verft i Grimstad for skipsreder Erik Børresen (s.d.). Jomfruturen gikk over Atlanteren til Rio de Janeiro hvortil båten ankom i 1850, deretter rundet den Kap Horn, […]

Seeberg & Nielsen, A/S Ltd.

Skipsmeglerfirma, ekspedisjons- og spedisjonsforretning i Tordenskiolds gate 104, grunnlagt 1861 av Carl Fredrik Seeberg, senere ble Morten Nielsen opptatt som kompanjong og firmanavnet endret til S & N. Daværende eier Cathinko Hermansen solgte i 1912 firmaet til Hans Kiær & Co., som den 1.1.1914 utskilte det som eget aksjeselskap under ovenn. navn med Hans Kiær […]

Seeberg, Carl Fredrik (1817 – 1881)

Bjelkehandler og trelasteksportør, fra annen halvdel av 1850-tallet blant Drammens tre største eksportører. Grunnla 1861 Seeberg & Nielsen (s.d.). Stortingssuppleant, overformynder og forstander for hospitalet, medlem av Trelasthandlerdireksjonen 1847-56.

Seeberg, Frantz Gustav (1852 – 1940)

Offiser og idrettsleder, f. i Drammen. Oberstløytnant 1907-18, ansatt i Statsrevisjonen 1921-28. Lærer ved den gymnastiske Centralskole (Statens Gymnastikkskole) 1885-94, skolens direktør 1894-97, lærer i gymnastikk og våpenbruk ved Krigsskolen og Universitetet i Oslo 1897-1907. Sekretær og kasserer i Centralforeningen til utbredelse av Idrett 1892-1920. Skrev artikler i Militært Tidsskrift og tallrike brosjyrer om idrett […]

Seeberg, Olga (1859 – 1943)

Kunstmalerinne, f. i Drammen, studerte bl.a. under J. Skovgaard ved akademiet i København. Studieopphold i Dresden, Munchen, Paris og Roma. Fra 1916 bosatt i København.

Seebergløkken

lå ved Capjons gate vest for Bragernes kirkegård. Den hadde sitt navn etter Carl Fr. Seeberg (s.d.). Løkken omfatter i dag Capjons gate, med engelskinspirert boligmiljø fra 1930-årene («det engelske kvartal»), og Amtmand Bangs gate, som ble utbygget over en 30-årsperiode etter 1900.