Wulfsberg, Carl Oscar (1836 – 20.3.1887)

Overrettssakfører, s. av Jacob W. Redaktør av Drammens Tidende 1877-82, politiassistent under politimester Gamborg 1876-87. Dannet sammen med Morten K. Album og Chr. Wriedt i 1880 Åskomitéen, som arbeidet med veianlegg og beplantning i Bragernesåsen. W. var sjelen i arbeidet, til sin død var han i virksomhet i åsen sent og tidlig, og arrangerte fester og teaterforestillinger for å skaffe penger til arbeidet. Etter hans forslag ble de første spaserveier, De eldres vei, og Wulfsbergchausseen, bygget i åsen. Oscarstien, som han anla 1883-87, og Wulfsbergs gate, har også begge sine navn etter W. Etter å ha slitt i åsen i dårlig vær ble W. i mars 1887 syk og døde etter et kort sykeleie, 50 år gammel.

Cookies | Personvern

bn