Jæger, Hans Henrik (1854 – 1910)

Drammenseren Hans Jæger sjokkerte sin samtid med «Fra Kristianiabohemen» og «Anarkiets bibel».

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Forfatter, f. i Drammen, s. av politiassistent Nicolai Henrik Jæger (1818-1864). Oppr. sjømann, senere i en årrekke stortingsstenograf. Hans forfatterskap hadde en sosial profil. Utga i 1878 sammen med Gunnar Heiberg «En soirée dansante», samme år kom «Kants Fornuftskritik». Etter skuespillene «Olga» (1883) og «En intellektuel Forførelse» (1884) fulgte i 1885 romanen «Fra Kristiania-bohemen» i to deler på eget forlag, en hensynsløst realistisk roman, inspirert av Emile Zola. Boken ble beslaglagt og Jæger dømt for blasfemi og krenkelse av sedeligheten, og ble avsatt som stortingsreferent. Senere bøker var «Novelletter» (1889), «Syg Kjærlihet» (1893), «Bekjendelser» (1902) og «Fængsel og Fortvilelse» (1903). J. avsluttet sitt forfatterskap med sitt store verk «Anarkiets Bibel» (1906). Først etter hans død ble boken «Socialismens A.B.C.» utgitt av Det norske arbeiderparti.

Cookies | Personvern

bn