Lø(i)se (gnr. 57)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Jarlsbergveien 597/599), tidl. skrevet I Leysu (1398), Løsse (1593), Løese (1668), Løesse (1723). Navnet kan bety en løsnet masse og har trolig sin opprinnelse i at gården er utskilt fra en annen gård. Sande kirke eide fra gammelt av part i gården, hvorav størstedelen på slutten av 1500-tallet eides av Jon Nielssøn Tordenstierne til Gulloug, og på 1600-tallet av Jon Oudenssøn Tordenstierne. Bondeparten ble solgt til brukeren i begynnelsen av 1700-årene. Løise ble første gang delt i 1745, senere i 1784 og 1794. Eieren av hovedbølet, Anders Nikolaisen Momme, omkom da han en aften i 1850 skulle gå snarveien over skogen fra Drammen og hjem og i mørket falt utfor en bergavsats ved Løise. Et av brukene (bnr. 4) eides fra 1840 til 1882 av Otter Nicolaisen Momme (s.d.). Hans sønn Nicolai Nicolaisen (1841-1926) var lensmann i Hole på Ringerike. Det er 12 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet