Martin Stablum Slakteriforretning

Kjøtt- og slakteriforretning på Landfalløya 54, etablert ca. 1894 av M. S. som i 1900 åpnet detaljforretning i Torvhallen. Inntil 1919 omfattet forretningen bare slakteri, men ble da utvidet til også å omfatte pølsemakeri. I 1921 ble det opprettet en filial i Tollbodgaten. Bedriften slaktet rundt 1920 årlig ca. 2.500 sauer og hadde i flere år liggende fe i fjellet for egen regning. I 1930 overtatt av Einar S. Stablum som drev forretningen til 1951 da den ble videreført under navnet E. Stablums Eftf., Bratland og Johansen av Gerd Bratland og Fanny Carla Johansen, fra 1955 og frem til nedleggelsen i 1958 av førstnevnte og Ruth Christiansen.

Cookies | Personvern

bn