Blokkbebyggelsen på Fjell

Boligblokkene på Fjell ble bygget i henhold til en reguleringsplan vedtatt av Drammen bystyre i juni 1965, den såkalte Fjell-reguleringen, som omfattet 27 lavblokker og høyblokker som ga plass til 1509 leiligheter og et forretningssenter. Drammen Boligbyggelag (DBBL) overtok 360 mål regulert område som omfattet deler av de tre Fjellgårdene og en del mindre eiendommer. […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet