Bragernes skutebrygge

er en offentlig elvebrygge rett øst for bybruas nordside (knyttet til Bragernes kai, Honnørbrygga), offisielt åpnet av ordfører Lise Christoffersen (Ap) fredag 14. mai 1999. 650 kvm brygge i stål/treverk og 86 meter lang kaifront. Den offisielle åpningen omfattet Bragernes skutebrygge, fiskebrygga, gjesteplasser for fritidsbåter, Skutebrygga Restaurant (275 kvm) og Strandpromenaden øst for bryggeanlegget. Prosjektleder […]

Byfornyelsen

i Drammen ble unnfanget som ideer parallelt med realiseringen av Miljøpakke Drammen 1986-1995 (et samarbeid mellom stat, Drammen kommune og nabokommuner, 90 % av alt avløpsvann til rensing) og dessuten inspirert av denne samarbeidspakken. Følgende elementer har vært regnet inn under byfornyelsen: Prosjekt «Drømmen om Drammen» (1987), Kommunedelplan Drammenselven (1991), Veipakke Drammen (s.d.) vedtatt i […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet