Zanussi Norge (IAZ International Norge)

Norsk hovedkontor, distribusjonslager og serviceverksted eid av italienske Zanussi, innviet 2. mars 1972 i Prof. Smiths Alle 64. Bygningsmassen med 3500 kvadratmeter gulvflate ble oppført som et samarbeid mellom grunneierne Nils Gulhaugen og Sundland Jernstøperi (familien Reine) og leid ut til importøren. Zanussi var Europas største produsent av hvitevarer og hadde 12 prosent markedsandel i […]

MSD (Norge) A/S

Farmasibedrift etablert i mai 1974 i Tordenskioldsgate 22 som heleid datterselskap av legemiddelgiganten Merck & Co (Merck, Sharp & Dohme) i USA, for salg og markedsføring av konsernets medisiner og vaksiner i det norske markedet. Etter offentlig konsesjonsbehandling fikk selskapet senere samme år kjøpe ærverdige Solbakken 1 på Bragernes, solgt av entreprenør Ole K. Karlsen, […]

Erling Sande A/S

Importselskap for motor- og fritidsprodukter, etablert i Oslo i 1932. I 2002 ble selskapet overtatt av Danvik Invest i Drammen (familien Helling, se også RSA) og virksomheten ble flyttet fra Ryen i Oslo til Gulskogen. I 2011 innviet selskapet nyoppført hovedkontor og sentrallager i Dråpen 12 i Kobbervikdalen, 7000 kvm. gulvflate. Selskapet er norsk eneimportør […]

Koneisto Norge A/S

Import- og handelsselskap. Stiftet i 1967 som norsk datterselskap og generalagent for det finsk-sovjetiske handelshuset OY Koneisto AB, etablert på 4,5 mål kommunal tomt i Svend Haugs gate 9 på Holmen, med innvielse 9. juli 1968. Fra starten bestod staben av tre sovjetrussere og ni nordmenn. Direktørtitlene ble fordelt på en sovjetrusser og en nordmann. […]

Bergheim Auto-Salg

Bilimportør og bilforhandler. Etablert i 1970 på et areal eid av Normann Planteskole, Åssiden, av Gunulf Bergheim (f. 1944, salgssjåfør for Drammens Is) og Bjørn Løwer. Startet som personlig eid foretak under navnet Autosalg – Bergheim og Løwer, året etter endret til A/S Auto-Salg. Drev opprinnelig kun med bruktbilsalg og flyttet høsten 1973 inn i […]

Otra Norge AS

Landsdekkende grossistselskap i elektromateriell, med sentrallager og hovedkontor i Nedre Eikervei 65 på Gulskogen, eid av det verdensomspennende grossistselskapet Sonepar.  Overtok i 1994 Ingeniør Grans (s.d.) grossistvirksomhet i elektromateriell (som da var avdeling av rørgrossisten Brødrene Dahl) og anlegg på Gulskogen. Otra Norge lagerførte pr. 2020 140 000 ulike artikler i et automatisert lager. Selskapet har […]

Motor Part A/S

er et datterselskap av Motorgruppen (norsk importør av Mitsubishi, Renault og Dacia) og et nasjonalt senter for import og distribusjon av deler, rekvisita og utstyr til 90 bilforhandlere og servicepunkter knyttet til disse tre bilmerkene. Selskapet har administrasjon, lager og logistikksenter i Knud Schartums gate 7 på Gulskogen. Motor Part ble etablert på Holmen i […]

Bang & Olufsen A/S (Norge)

Etablert i Drammen i mai 1968, som det kjente danske elektronikkselskapets aller første salgsselskap utenfor Danmark. Inntil da hadde Sverre Young Radio-Elektro i Oslo vært norsk eneimportør siden 1965. Lager, serviceverksted og markedsavdeling i Bragerhagen 35. Salgsselskapet i Drammen etablerte etter kort tid en egen avdeling i Trondheim for å håndtere det nordenfjelske Norge. Virksomheten […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet