Akershusiske Toldforpagtnings Societet

Den første virkelige organisasjon av norske forretningsmenn, med hovedsete på Bragernes og i Christiania, opprettet 1749 av delegerte fra stiftets kjøpsteder. Formålet var å hjelpe den synkende handel og hindre tollsvik, noe som kom kjøpmennene til gode ved at de kunne holde like priser på sine varer. Frem til 1775 var Societetet betrodd forpaktningen av importtollen. Det opphørte ved utgangen av 1776, og fra 1777 ble all toll igjen oppkrevet for Kongens egen regning.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet