Rettigheter

Noen år før han døde ga Per Otto Borgen Drammen kommune (byarkivet) rettighetene til Drammen byleksikon, slik at vi kunne digitalisere leksikonet og gjøre det tilgjengelig på nett. Det digitale byleksikonet har vært en blåkopi av Borgens siste utgave fra 2004. I 2019 ble det bevilget penger fra kommunen til et prosjekt for å oppdatere det digitale byleksikonet. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2020 og byleksikonet har i løpet av prosjektet fått drøyt 400 nye artikler og 700 nye fotografier. Ennå flere artikler har kommet til etter at prosjektet ble avsluttet og byarkivet arbeider kontinuerlig med å oppdatere leksikonet, slik at det beholder sin relevans som oppslagsverk for byen og kommunen vår .

All bruk av tekst fra Drammen byleksikon sin nettutgave skal krediteres Drammen byleksikon/Drammen byarkiv og med artikkelforfatters navn.

Cookies | Personvern

bn