Rettigheter

Noen år før han døde ga Per Otto Borgen Drammen kommune (byarkivet) rettighetene til Drammen byleksikon, slik at vi kunne digitalisere leksikonet og gjøre det tilgjengelig på nett. Det digitale byleksikonet har vært en blåkopi av Borgens siste utgave fra 2004. I 2019 ble det bevilget penger fra kommunen til et prosjekt for å oppdatere det digitale byleksikonet. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2020 og byleksikonet har i løpet av prosjektperioden fått drøyt 400 nye artikler og 700 nye fotografier. Flere artikler har kommet til etter at prosjektet ble avsluttet og byarkivet arbeider kontinuerlig med å oppdatere leksikonet, slik at det beholder sin relevans som oppslagsverk for byen og kommunen vår .

All bruk av tekst fra det digitale byleksikonet skal krediteres Drammen byleksikon og med artikkelforfatters navn.

Alle bilder fra det digitale leksikonet er fritt tilgjengelig. Ved bruk skal bildene krediteres Drammen byleksikon og med fotografens navn der det finnes.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet