Om byleksikonet

Drammen byleksikon ble utgitt første gang i 1979 av journalisten Arnt Ruud (1917-1987), som videreførte en artikkelserie som avisen Drammens Tidende trykket i 1954 og 1955. Arnt Ruuds byleksikon var basert på Drammens gatenavnregister, men supplert med artikler om ca. 100 av byens viktigste hjørnestensinstitusjoner. Utgiver var Buskerudbanken, og da Arnt Ruud døde ble byleksikonet verken videreført eller videreutviklet.

I 1995 utga Per Otto Borgen (1947-2016) et helt ny versjon av Drammen byleksikon, med ca. 2300 artikler. Da var Drammen den tredje byen i landet som fikk eget byleksikon. I 1998 fulgte han opp med et tilsvarende lokalhistorisk leksikon for Skoger og Konnerud. I 2004 utga Borgen en revidert og ajourført utgave av sitt byleksikon, som også var betydelig utvidet i forhold til 1995-utgaven – sideantallet var da økt med nærmere 200 sider. Der første utgave omfattet «bare» den bymessige bebyggelsen på Strømsø, Bragernes og Tangen, så omfattet den siste utgaven også Konnerud og Skoger. Borgens primærkilder var kommunale arkiver fra Skoger og Drammen, i den utstrekning disse var tilgjengelig. Ut over dette har han benyttet lokalhistorisk litteratur om Drammen, og 2004-utgaven inneholder også en fyldig litteraturliste.

Noen år før Per Otto Borgen døde uttrykte han et ønske om at hans byleksikon skulle digitaliseres og gjøres tilgjengelig på internett, men av ressurshensyn ble planene aldri realisert. Våren 2017 bevilget bystyret i Drammen penger til å digitalisere byleksikonet, og resultatet av dette er at Drammen byleksikon nå er tilgjengelig slik Per Otto Borgen ønsket det. Utgangspunktet for digitaliseringen er 2004-utgaven. Artiklene i denne utgaven er ikke oppdatert, og feil som forekommer er ikke rettet opp. En slik revidering og oppdatering må vurderes på et senere tidspunkt, men de som finner feil oppfordres til å kontakte oss. Drammen byleksikon vil ikke bli trykket i flere utgaver.

At Drammen i dag har et byleksikon er utelukkende Per Otto Borgens fortjeneste, og han nedla et stort arbeid for å realisere planene om et slikt byleksikon. Byleksikonet ble utgitt på eget forlag (Forlaget for by- og bygdehistorie), uten særlig støtte fra verken offentlig eller privat sektor. Hvem var så Per Otto Borgen? Han var utdannet jurist, og jobbet det meste av sitt yrkesaktive liv i Drammen kommune. De fleste årene var han juridisk saksbehandler for byggesaker, men de siste årene var han advokat hos Kommuneadvokaten. Han hadde også jobbet som utreder i Høyesterett samt som jurist hos Fylkesmannen i Buskerud, i tillegg til at han drev egen advokatpraksis en kort periode på 1980-tallet.

Borgen skrev nærmere 20 bøker, først og fremst lokalhistoriske publikasjoner om Drammen samt juridisk faglitteratur, men han utga også en bok om Norges statsministere. I tillegg var han lokalpolitiker og en markert og kunnskapsrik samfunnsdebattant. Borgen bodde i Drammen det meste av sitt liv, der han hadde sine familierøtter mange generasjoner tilbake. De siste årene han levde bodde han i Modum, der han hadde kjøpt en gård for å kunne trekke seg tilbake og nyte sitt otium. Her etablerte han også advokatpraksis, og fortsatte sitt virke som skribent og lokalhistoriker. Da han døde sommeren 2016 var han i ferd med å fullføre et verk om Modums bygdehistorie, og som før jul 2017 ble utgitt av det lokale historielaget i Modum.

Nettutgaven av Drammen byleksikon er digitalisert og tilrettelagt for nettpublisering av grafisk senter, Drammen kommune. Prosjektleder har vært Kjetil Olsen.

Drammen januar 2018

Tom Oddby

Byarkivar

Cookies | Personvern

bn