Om byleksikonet

Drammen byleksikon ble utgitt første gang i 1979 av journalisten Arnt Ruud (1917-1987), som videreførte en artikkelserie som avisen Drammens Tidende trykket i 1954 og 1955. Arnt Ruuds byleksikon var basert på Drammens gatenavnregister, men supplert med artikler om ca. 100 av byens viktigste hjørnestensinstitusjoner. Utgiver var Buskerudbanken, og da Arnt Ruud døde ble byleksikonet verken videreført eller videreutviklet.

I 1995 utga Per Otto Borgen (1947-2016) et helt ny versjon av Drammen byleksikon, med ca. 2300 artikler. Da var Drammen den tredje byen i landet som fikk eget byleksikon. I 1998 fulgte han opp med et tilsvarende lokalhistorisk leksikon for Skoger og Konnerud. I 2004 utga Borgen en revidert og ajourført utgave av sitt byleksikon, som også var betydelig utvidet i forhold til 1995-utgaven – sideantallet var da økt med nærmere 200 sider. Der første utgave omfattet «bare» den bymessige bebyggelsen på Strømsø, Bragernes og Tangen, så omfattet den siste utgaven også Konnerud og Skoger. Borgens primærkilder var kommunale arkiver fra Skoger og Drammen, i den utstrekning disse var tilgjengelig. Ut over dette har han benyttet lokalhistorisk litteratur om Drammen, og 2004-utgaven inneholder også en fyldig litteraturliste. Byleksikonet ble utgitt på eget forlag (Forlaget for by- og bygdehistorie), uten særlig støtte fra verken offentlig eller privat sektor.

Noen år før Per Otto Borgen døde uttrykte han et ønske om at hans byleksikon skulle digitaliseres og gjøres tilgjengelig på internett, men av ressurshensyn ble planene ikke realisert før våren 2017 da bystyret i Drammen bevilget penger til et digitaliseringsprosjekt. Prosjektet ble ledet av Kjetil Olsen ved Grafisk senter i Drammen kommune. Resultatet var en digital blåkopi av 2004 utgaven, publisert på nettet, søkbar og tilgjengelig for allmenheten. Flere av artiklene i denne utgaven inneholdt imidlertid en del feil og mangler, og etterhvert som årene gikk var det også et behov for en oppdatering av flere artikler og også et behov for flere nye artikler.

Våren 2019 bevilget bystyret nok en gang penger til et nytt prosjekt «oppdatering av digitalt byleksikon». Prosjektet engasjerte forfatter og journalist, Reidar Heieren, som også var en god venn og samarbeidspartner av Per Otto Borgen, i tillegg til Drammen historielag, Skoger og Konnerud historielag, Tangen og Åskollen historielag, Sjømannsforeningen og Drammen guideforening. Prosjektet ble ledet av Byarkivar Mone Sveia og rådgiver for historisk arkiv Sindre Vik. Prosjektet gikk over ett år, der flere av de eksisterende artiklene ble oppdatert og  427 nye artikler ble skrevet. I tillegg kom det til drøyt 500 fotografier. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2020.

Selv om prosjektet er avsluttet er ikke arbeidet med byleksikonet ferdigstilt. Hvis det skal beholde sin relevans som oppslagsverk for byen og kommunen trenger det kontinuerlig tilsyn og oppdateringer. Det skal ikke være noe statisk, men et levende verk som kontinuerlig utvikles – til nytte og glede for store og små!

Det er langt ifra sikkert at alle feil ble oppdaget og utbedret i løpet av oppdateringsprosjektet. Skulle en våken leser komme over feil eller mangler ber vi om at det meldes til oss i byarkivet slik at det kan rettes opp snarest mulig.

Så, til slutt håper vi at Drammen byleksikon i sin digitale drakt vil komme byen, kommunen og ellers alle andre til nytte og at det vil være et verktøy som brukes. Det var det Per Otto Borgen ønsket seg, og det er det vi forsøker å oppfylle med det digitale byleksikonet.

 

Drammen, 29.06.2021

Mone Sveia, Byarkivar

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet