Bjergene (Bjergfjerdingen)

Den gamle almannaveien fra Lier til Liersund som fulgte den nåværende Bergstiens trasé fra Konggaten bak nåværende Bragernes kirkegård og kirke forbi Amtmand Bloms gate og videre til øverste del av Schwenckegaten ved Rakkerhuken, deretter traséen for nåværende Arups gate til Møllergaten (i dag Erik Børresens allé) ved Schwenckeolla. Hele denne gaten ble i 1866 gitt navnet Bergstien (s.d.). I 1830-årene grodde det her opp en fattig bebyggelse på ca. 40 hus av utpreget slumkarakter, alle sterkt overbefolket. Slumpreget må sies å ha endret seg noe med årene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet