Borge

Matrikkelgård(er) i Skoger hovedsogn, oppr. skrevet Borgar, dvs. borgene, senere skrivemåter Borga (1363), Borghorn, Borghe og Borge (ca. 1400), Borger (1572). Navnet kan ha sammenheng med bygdeborger idet det på Borge finnes spor etter en gammel bygdeborg. Iflg. Skogerboken har navnet utvilsomt sin opprinnelse i at plassen for gårdenes tun «har noe borglignende ved sig», beliggende tett etter hverandre på en runding som avslutter den dyrkede mark. Opprinnelig var det to Borge-gårder, Vestre og Østre (delt 1761). I 1611 nevnes imidlertid Mellom-Borge som fra 1690 ble brukt sammen med Viulsrud og som fra 1696 var selveierbruk, mens Viulsrud var i greven av Jarlsbergs eie til 1752 da den ble solgt til eieren av Mellom-Borge. Brukene var deretter forenet til 1829. Se videre: Østre Borge, Vestre Borge og Mellom-Borge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet