Broch, Henrik Sophus Boldæus (1819 – 1905)

Generalauditør, f. på Bragernes, s. av kjøpmann Christian B. Jurist, departementsmann, justititarius i Kristiania Stiftsoverrett 1880, generalauditør 1889-1901. Medlem av flere kgl. kommisjoner (loslovgivningen 1875, dissenterlovgivningen 1879), lærer i kirkerett ved det praktisk-teologiske seminar 1860-1904. Kommandør av St. Olavs Orden 1893.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet