Buskeruds Blad

Avis som utkom med sitt første nummer 3. juli 1883. Ble i 1897 overtatt av Axel Lyche, som i desember s.å. slo avisen sammen med Drammens Tidende (s.d.). Helt frem til 1960 kom de to aviser ut med forskjellig titelblad og tildels noe forskjellig stoff for hhv. byene og landdistriktene. Redaktører var N. Thue (1883-84). Lars Raknerud (1884-1901), fra 1901 hadde avisen felles redaktør med Drammens Tidende.

Cookies | Personvern

bn