Drammens Privatbanker A/S

I 1921 ble Drammens Privatbank (stiftet 1867) og Drammens og Oplands Kreditbank (åpnet 1875) sammensluttet under navnet D. P. Banken, som holdt til i Capjon-gården på hjørnet av Bragernes Torv og Øvre Storgate, måtte innstille i 1927 og ble i 1929 etterfulgt av Drammens og Oplands nye Privatbank, senere endret til Drammen og Oplands Privatbank og i 1970 til Buskerudbanken, som senere ble overtatt av Fokus Bank. I dag er bankbygningen hovedkontor for Sparebanken Øst.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet