Drammens Rideklub

ble stiftet i 1886 som den første sivile rideklubb i Norge, en direkte fortsettelse av Det Ridende Grønne Corps (s.d.) og Drammens Kongelige Ridende Borgergarde. Erik Bache (1853-1940) var klubbens første formann fra stiftelsen til sin død. Etter at ridehuset i Parken ble revet i 1961 ble klubben tvunget til å flytte ut av byen, og etablerte seg i 1965 på Linnesvolden i Lier under navnet Drammen og Omegn Rideklubb. Klubben utviklet seg til å bli Norges største, med landets fineste rideanlegg. Fra 1982 har det årlig vært arrangert store internasjonale ridestevner her, «Norway Grand Prix». Klubbens store anlegg med ridehus og staller, som eides av A/S Drammens Ridehus, et privat aksjeselskap, ble i 1997 overskjøtet klubben vederlagsfritt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet