Eriksen A/S, Sverre

Frukt- og tobakkforretning i Brødr. Nilsens gård (Tollbodgaten 12), etablert 1936 av Sverre Eriksen (26.11.1908-14.12.1995) som overtok den igangværende H. Bjerkedoks konfekt- og tobakksforretning (etabl. 1924), nedlagt 2001.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet