Fjell

Gård i Skoger som i gammel tid ble delt i tre matrikkelgårder, to i Strømsgodsets sogn og en i Skoger hovedsogn. Alle tre gårder ligger høyt oppe under åsen der denne svinger i sydlig retning utover mot hovedsognet. Navnet, oppr. Fjall, ble senere skrevet I Fjalleno, i Fjalle (1400), i Fjelle (1495), Fielld (1593), Fieldt (1604). Gården nevnes første gang i biskop Eysteins jordebok, og oppsitterne svarte landskyld til Frogner pg Sande kirker. Fjell-gårdene strakte seg helt ned til elven ved Kobberviken, hvor Brandengen var et underbruk av Fjell. Se videre: Mellom-Fjell, Nordre Fjell, Søndre Fjell.

Cookies | Personvern

bn