Flugen

Bruk i Strømsgodset, fra 1660 til 1793 under Stormoen. Tidl. skrevet Flogghen (1495), Flogen (1593), Flugen (1668, 1723). Navnet antas å være bestemt form av det gammelnorske flug, dvs. bratt fjellside, idet bebyggelsen lå oppunder åsen ved Baklia. I dagligtale ble gården kalt Moensbråten. Den ble senere solgt til bl.a. Jakob Fegth og Hans Malling, som brukte gården som sommersted, men på 1800-tallet kom den igjen under Stormoen. Da husene på Stormoen brant ned i 1852, ble husene på Flugen delvis flyttet til Stormoen, mens resten ble revet på begynnelsen av 1870-tallet. På slutten av 1890-årene ble eiendommen utlagt til skog og havnegang og vokste etter hvert til av granskog.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet