Fossilveien

Vei som utgår fra Høgda ovenfor Solsvingen på Galterud, krysser denne og munner ut i Fossekallen. I bekkefaret ved Galterud ble det i 1952 funnet seks fiskeskjeletter to og en halv meter nede i leiren i forbindelse med gravearbeider på jordene. Skjelettene ble anslått å stamme fra yngre stenalder ca. 6.500 f. Kr., da havet gikk 120 meter over dagens nivå.

Cookies | Personvern

bn