Fossilveien

Vei som utgår fra Høgda ovenfor Solsvingen på Galterud, krysser denne og munner ut i Fossekallen. I bekkefaret ved Galterud ble det i 1952 funnet seks fiskeskjeletter to og en halv meter nede i leiren i forbindelse med gravearbeider på jordene. Skjelettene ble anslått å stamme fra yngre stenalder ca. 6.500 f. Kr., da havet gikk 120 meter over dagens nivå.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet