Grønland

Det gamle industriområdet på Strømsø mot Sundhaugen, gaten som løper gjennom området fikk i 1866 sitt navn stadfestet som den gaten som går «fra Hjørnet af Sundhouggaden saalangt Byen strækker sig». Det oppr. myrlendte område fikk sitt navn meget tidlig, og nevnes i Chr. Lohrmanns bok (1771) som et av de viktigste områder for trelastopplag ved siden av Landfalløya og Brakerøya. G. ble på 1840-tallet gjort kjørbar og fra midten av 1850-tallet var bebyggelsen i full gang. Industrietableringen fant sted fra 1898 (Drammens Armaturfabrik, Andersen & Krussand). Bygninger m.v.: 32 Statens Hus (oppført 199 5), 34 Norwegian Paper Mill A/S (i dag: Vektergården), 36 Politihuset (oppført 1999), 40-58 Forenede Papirfabrikker (Union A/S), 60-68 Drammen Paper Mill A/S, 76-85 Drammens Armaturfabrik A/S, se egne art.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet