Kloakkrammeplanen

for en renere fjord og elv ble påbegynt i 1987 og fullført i 1995. Planen hadde en ramme på nær kr 500 mill. Ved Solumstrand renseanlegg i Svelvikveien ble seks store kloakkbassenger tatt i bruk. Hensikten er at nær all Drammenskloakk skal renses før den slippes ut i fjorden. Mer enn 90% av byens befolkning er nå tilknyttet et fullverdig kloakkrenseanlegg (Solumstrand og Muusøya).

Cookies | Personvern

bn