Lassebakken

Stikkvei i en buktning av Konnerudgaten (tidl. Lassegaten) mellom 3. Strøm terrasse og Tårnveien. Bakken fører over det tidligere tunet på Øvre Strøm, også kalt Lasse-Strøm etter dens eiere fra 1811 til 1857, kaptein Ulrik Frederik Lassen og hans to sønner. Hovedbygningen på Lasse-Strøm brant ned i 1870. Eiendommen ble senere benyttet som elektrisitetsverk for Skoger kommune, senere bibliotek, menighetshus og barnehage.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet