Løkkebergveien

går fra Brannposten over Løkkebergene forbi Løkkebergparken til Tomineborgveien og fikk i 1923 sitt navn etter Løkkebergene, som i sin tid var et kjent utfartssted med danseslette på flabergene. Navnsettingen skjedde i forbindelse med reguleringen av Drammens første villastrøk i nyere forstand, og veien ble opparbeidet noen år senere. Av folkehumoren ble veien døpt «Glade Vanvids Vei».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet