Nellikgaten

går fra Skippergaten og krysser Havnegaten mot elven. Den er en av de eldste gatene på Tangen og er eneste gatestump som er navngitt på 1850-kartet under navnet Nellik-Strædet, et navn den fikk før 1810. Den store brann på Tangen i 1851 stanset her og gaten og omliggende områder ble da sterkt omregulert. Nellikgaten ble utvidet fra 4 til 8 alens bredde og i 1870 til 20 alen.

Cookies | Personvern

bn