Nicolaysen, Knud Dahl (1891 – 1973)

Adm. overlege ved Drammen sykehus 1933-59, f. i Oslo. Spesialist i kirurgi, dr. med. 1922. Formann i Statens sykehusråd. Ridder av St. Olavs Orden 1959, Røde Kors’ Hederstegn m.m.

Cookies | Personvern

bn