Nordre Unelsrød (gnr. 46)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Unelsrudlina 117). Navnet har sin opprinnelse i mannsnavnet Arnulfr el. Unnulfr, og ble tidl. skrevet Arnulfsrud (1348), Onnulsrudt (1536), Windisrød (1593), Vindisrud (1668), Undersrøed (1723). Unelsrød hørte til blant de gods som i 1348 ble verdsatt av Olof Gudbrandsdatter i Oslo, som eide part i gården. I første halvdel av 1600-tallet var gården stort sett på fremmede bønders hender. Skysskafferen Syver, som brukte gården fra 1611 til 1658, var stamfar for en slekt som satt på gården i 7 ledd. På beg. av 1800-tallet ble gården delt i flere bruk, og med Johannes Haakonssen gikk gården i 1816 ut av slekten. I 1983 ble det på gården funnet en samling gamle dokumenter, deriblant flere brev fra Henrik Wergeland med litterært innhold, samt et originalskjøte til Gimsøy kloster i Skien. Det er 19 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet