Ørengaten

Oppr. vannvei for Øren gård. Gaten, hvis navn ble stadfestet i 1866, går fra Landfalløya til Hotvetveien i retning Øren gård. Den ble i 1985 delt i Nedre Ørengate syd for Rosenkrantzgaten og Øvre Ørengate nord for Rosenkrantzgaten. Ved Øren gård fortsatte veien som en bred sti opp til Ørentajet.

Cookies | Personvern

bn