Øvre Storgate

Den vestgående hovedgate på Bragernes, utgår fra Bragernes Torv og går over i Landfalløya ved Hotvetalléen. Oppr. het strekningen Storgaten fra nåværende Gamle Kirkeplass og østover til bygrensen, mens strekningen vest for Gamle Kirkeplass het Fremgaten. I 1866 ble Storgaten navnet på hele strekningen vest for Bragernes Torv, mens nåværende Nedre Storgate fikk navnet Rådhusgaten. Ved reguleringen i 1869 ble det besluttet å ha en nedre og en øvre Storgate, med Bragernes Torv som utgangspunkt. Gaten er i store trekk uforandret i sin trasé. Nederst mot torvet er gaten preget av forretningsgårder og kontorer, her var det tidligere også flere herskapsleiligheter. Mellom Torvet og Gamle Kirkeplass ligger bl.a. Harmonien og Drammens Teater (s.d.). Bygninger m.v.: 18 Tandbergs Destilleri, handelsgård fra 1830, senere kontor for Norsk Kabelfabrik; 35, 37 og 42 Wriedts Bryggeri (s.d.), 43/57 interessant gammel trebebyggelse hvor strøket ble reist etter en brann i 1838; 67 «Sprøitehuset» i Gropa, byens føste brannstasjon. Lenger oppe lå Hotvedt Dampsag (i dag boliger), Den Norske Papirfiltfabrik og Marcus & Ewald Omdahls Finlærfabriks lokaler, se egne art. under den enkelte bedrift/institusjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet