Skippergaten

Tidligere «Tangens Baggade» fra Merket til Skomakergaten, har i dag sitt utløp i Havnegaten og løper parallelt med denne frem til Merket hvor gatene igjen forenes. Gaten, som har sitt navn etter sjømannsmiljøet på Tangen, ble i 1870 regulert til 20 alens bredde.

Cookies | Personvern

bn