Strandløkken (Pladselandet)

Bruk av Grønvold, utskilt 1820. Den ene del ble i 1882 solgt til Grønvold Brug for kr. 110.000, og bruket overtok også en del av den resterende del. Bruket ble i 1892 overtatt av Anders Børresen, som i 1900 overdro det til Grønvold Brug A/S. Bruket brant ned i 1912 og lå nede til G. A. Svensen i 1916 gjenopptok driften.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet