Stranger, Lars Jørgen (1690 – 1749)

Trelasthandler på Bragernes fra midten av 1730-årene, skipsreder og sagbrukseier, bodde i nærheten av Gjetergaten, kjøpte i 1734 Kloptjern.

Cookies | Personvern

bn