Strømsø Apotek (Svaneapoteket)

Drammens nest eldste apotek, opprettet ved kgl. res. av 4. oktober 1852 med bevilling til F. A. M. Scheider, innehaveren av Flekkefjord apotek. Han frasa seg imidlertid bevillingen før apoteket kom igang, og det ble istedet apoteker Carl Georg Halvor Dietrichs (1818-1864) som i 1855 anla apoteket i Treschows gate 1 på hjørnet av Tollbodgaten. Etter Dietrichs død overtok enken Mette Cathrine f. Heyerdahl (1827-1903) apoteket som hun drev ved hjelp av i alt 5 bestyrere og en forpakter. I 1903 overtok Hans Severin Winsnes som apoteker, i 1923 Hans Schlytter Houge. Etter hans død i 1931 overtok apoteker Paul Emil Berg, som i 1954 ble etterfulgt av Sigurd Nesse. Apoteket flyttet i 1873 til Jernbanetorvet (Strømsø Torv) 9, i 1933 til Central Hotel, Jernbanetorvet (Strømsø Torv) 7, i 1975 til Tollbodgaten 2 og i august 2003 på skrå over gaten til gamle St. Hallvard skole, Tollbodgaten 1. Apoteket ble i 2001 solgt til den franske kjeden «Alliance Unichem».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet