Strømsø

Oppr. en øy som rundt 1600 trolig ble benyttet til fehavn. I 1602 ble Strømsø, sammen med Ankerøen og Smedøen (Tollbodøen), overtatt av Gunde Lange etter Hans Pedersson Litle. Senere ble området gradvis bymessig bebygget, og inngikk i kjøpstaden Bragernes-Strømsøe. Da Ulrik Frederik Gyldenløve i 1683 solgte grevskapet Jarlsberg, skilte han ut og beholdt Strømsø, som i 1704 gikk i arv til hans sønn, grev Ferdinand Anton Danneskjold (1688-1754). Strømsø og Bragernes fikk kjøpstadsprivilegier 21. januar 1715. I 1728 solgte greven Strømsø til Kongen for 3.000 riksdaler. Strømsø ble ved kgl. resolusjon av 30. april 1728 kongelig kjøpstad, og fikk endelig ved kgl. resolusjon av 28. desember 1745 fulle kjøpstadsrettigheter. 19. juni 1811 ble Strømsø forenet med Bragernes til byen Drammen. I 1939 foreslo Gatenavnkomitéen navnet forandret til Strømsøy. P.g.a. krigen ble saken henlagt, og da den i 1949 kom opp igjen ble skrivemåten Strømsø beholdt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet